Osobné údaje:
Meno a priezvisko: _________________
Adresa: _________________, _________________, _________________
Telefonický kontakt: _________________
E-mail: _________________
Údaje o tovare:
Názov tovaru: _________________
Dátum nákupu: _________________
Číslo objednávky: _________________
Cena tovaru: _________________
Popis reklamácie:
Dôvod reklamácie: _________________
Požadované riešenie (výmena tovaru, vrátenie peňazí, oprava): _________________
Priložené doklady (kópie účtenky, fotky poškodenia tovaru atď.): _________________
Ďalšie poznámky:
Dátum: _________________ Podpis: _________________
				
			

Poznámka: Odporúčame zákazníkom, aby si pred odoslaním emailu prečítali naše obchodné podmienky a pravidlá reklamácie, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke vytycovaciekoliky.sk.

Tento formulár môže byť odoslaný elektronicky na e-mailovú adresu info@vytycovaciekoliky.sk alebo poštou na adresu: Michal Cimba, Štefurov 38, PSČ: 09042.