I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce v súvislosti s kúpou a predajom tovaru prostredníctvom internetového obchodu vytycovaciekoliky.sk.
 2. Predávajúci je: Michal Cimba, so sídlom Štefurov 38, PSČ: 09042, IČO: 43763774, DIČ: 1077475179, kontaktný e-mail: info@vytycovaciekoliky.sk, telefónne číslo: +421 903 746 472.
 3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u predávajúceho objednala tovar.

 

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Objednávku je možné realizovať cez internetový obchod, e-mailom alebo telefonicky.
 2. Po odoslaní objednávky predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu e-mailom.
 3. V prípade, že niektorý z tovarov nebude dostupný, predávajúci informuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe.

 

III. Cena tovaru a platba

 1. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov. Doprava a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru a účtujú sa samostatne.
 2. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, dobierkou, alebo platobnou kartou.
 3. Faktúra je vystavená v elektronickej forme a je zaslaná kupujúcemu e-mailom.

 

IV. Dodanie tovaru

 1. Tovar je expedovaný v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 14 pracovných dní od prijatia objednávky.
 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo je možné ho osobne prevziať na adrese predávajúceho.

 

V. Vrátenie tovaru a reklamácie

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 2. Tovar je možné vrátiť len v pôvodnom, nepoškodenom stave.
 3. Reklamácie sú riešené v súlade so zákonom a obchodnými podmienkami predávajúceho.

 

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
 2. Osobné údaje sú použité výhradne na účely realizácie objednávky a nebudú poskytnuté tretím stranám.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. novembra 2023.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. Zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke vytycovaciekoliky.sk.